In 6 stappen naar Smart Energy Management

Uit het benchmarkonderzoek van 2020 blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bedrijven nog geen concreet energiebeleid hebben geformuleerd. Met deze whitepaper kunt u praktisch aan de slag met uw energie-uitdagingen. Kies uw sector en download uw gratis whitepaper.

Download de whitepaper

An

De energietransitie in de zorg- en welzijnssector

Waar staat u ten opzichte van andere zorg- en welzijnsorganisaties in de Nederlandse energietransitie? De zorgsector heeft veel inspanning geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. Bekijk uw positie in het brancherapport van de zorgsector.

Lees verder

Cover

De energietransitie in de industriële sector

Waar staat u ten opzichte van andere industriële grootverbruikers in de Nederlandse energietransitie? Lees het brancherapport voor de sector industrie.

Lees verder

Cover_Industrie

De energietransitie in de agri-, land- en tuinbouw

Waar staat u ten opzichte van andere agri-, land- en tuinbouwers in de Nederlandse energietransitie? Ontdek uw positie in het brancherapport voor de agrarische sector.

Lees verder

Cover_Agri

De energietransitie in de sector retail & gebouwbeheer

Waar staat u ten opzichte van andere winkeleigenaren en vastgoedbeheerders in de Nederlandse energietransitie? Lees het in het brancherapport van de sector retail en vastgoed.

Lees verder

Cover

Benchmarkonderzoek Smart Energy Management onder groot energiegebruikers

Er is beweging in de energietransitie, maar ook gebrek aan visie en energiebeleid. Total Gas & Power Nederland heeft een nationaal benchmark onderzoek uitgevoerd onder meer dan 200 bedrijven in de zorg, industrie, retail en agrarische sector.

Lees meer en download het rapport

Benchmarkrapport

Cruciale vragen over energiemanagement in uw bedrijf

Is uw energiebeleid data-gestuurd? Heeft u inzicht in uw total-cost-of-energy? Voldoet u aan alle nieuwe energie wet- en regelgeving? Dit zijn misschien geen alledaagse vragen, wel hele belangrijke. De antwoorden op deze en meer vragen bepalen namelijk hoe volwassen uw bedrijf is in Smart Energy Management. 

Doe mee aan de Nationale Benchmark

 

benchmarkonderzoek-grootzakelijke-energieverbuikers-1

Het flexibiliseren van de energie-infrastructuur

Energie wordt steeds meer een bedrijfsmiddel waar bedrijven bewust mee moeten leren omgaan. Hoe volwassen grootzakelijke energieverbruikers daarin zijn, onderzocht Total Gas & Power Nederland onlangs in de ‘Nationale Benchmark Smart Energy Management’. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven op veel terreinen kunnen groeien als het om Smart Energy Management gaat. Met name de energie-infrastructuur wordt nog gezien als een vast gegeven, terwijl de toekomst vraagt om een meer agile inrichting van juist die infrastructuur. Wat is een agile energie-infrastructuur en hoe kunnen bedrijven hiermee aan de slag?

Lees de blog

total-gas-power-agile-infrastructuur

De nieuwe rol van grootzakelijke energieleveranciers

Energieleveranciers bevinden zich in een uitdagende markt. Wereldwijd stijgt de vraag naar energie, maar tegelijkertijd willen en moeten we een steeds groter aandeel van de energievraag invullen vanuit hernieuwbare bronnen. Ook verandert de keten van energielevering waarbij bedrijven steeds vaker ook producent zijn. Wat betekent dit de komende jaren voor de rol van energieleveranciers? Wat verwachten klanten zelf en hoe ziet Total Gas & Power Nederland de rol van de toekomst?

Lees de blog

rol-van-energieleverancier

De rol van directie in Smart Energy Management

Dat Smart Energy Management een onderwerp is voor aan de directietafel is inmiddels wel bekend. Dit bleek ook uit het benchmarkonderzoek dat we dit jaar uitvoerden onder 250 zakelijke grootverbruikers van energie. Maar hoe innoverend is de directie en wat staat er bovenaan de agenda?

Bekijk de infographic

total-gas-power-rol-directie-smart-energy-management

De weg naar energievolwassenheid. Hoe ontwikkel je stap voor stap?

Smart Energy Management draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat en de benodigde flexibiliteit om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen. Het helpt ieder bedrijf bij het in balans brengen van de winst, efficiency, inzicht en duurzaamheid. Belangrijk genoeg dus om actief mee aan de slag te gaan.

Bekijk de infographic

blog-dewegnaarenergievolwassenheid

Van commodity tot businessdriver: strategisch concurrentievoordeel met grootzakelijke gas en energie

 Uit onderzoek blijkt dat energie verandert van commodity tot businessdriver. Om meerdere redenen wordt het energievraagstuk strategischer. Bedrijven die strategisch omgaan met Smart Energy management boeken concurrentievoordeel. Uit de antwoorden van 256 directeuren en facilitair managers leren we hoe.

Lees de blog

blog-commodity-businessdriver-1

De grootzakelijke energietransitie: wat kenmerkt innovators en hoe word je er zelf een?

Zijn Nederlandse bedrijven innovatief genoeg als het gaat om de energietransitie? Uit de antwoorden van 256 directeuren en facilitair managers van grootzakelijke energieverbruikers blijkt dat Nederland nog niet innovatief genoeg is. In dit artikel kijken we naar de kenmerken van voorlopers.

Lees de blog

blog-zo-moet-het

Grootverbruikers in Nederland niet klaar voor energietransitie

Meer dan 60% van de grote bedrijven in Nederland schuift het verduurzamen naar de lange termijn.

Lees meer

benchmark-download

Transparantie op de energiefactuur

Voor grootzakelijke energieverbruikers is een overzichtelijke energiefacturatie een belangrijke voorwaarde. Zeker als een deel van uw inkoopstrategie flexibel is. Total Gas & Power Nederland voorziet daarom in een volledig transparante facturatie.

Lees de blog

tgp-factuur

Slimme energie-inkoopstrategieën

Met een doordachte inkoopstrategie houdt u grip op de energiekosten. Doordat de energieprijs van dag tot dag schommelt, kan de juiste inkoopstrategie u helpen kansen te benutten en risico’s zo veel mogelijk te vermijden.

Lees de blog

tgp-energieinkoop

Factoren die de prijs van energie beïnvloeden

De prijs van energie is nooit stabiel. Verschillende factoren zorgen ervoor dat energiemarkten erg volatiel waren in de afgelopen jaren. Hoewel de energieprijzen van dag tot dag schommelen, laat de prijs voor energie over de jaren heen een stijgende lijn zien.

Lees de blog

tgp-prijsfactoren

Kostenbesparing door timing van energie-inkoop

Er is veel aandacht voor energiebesparing. Terecht, want efficiënter omgaan met energie heeft direct effect. Zowel op uw bedrijfskosten als op het klimaat. De adviseurs van Total Gas & Power Nederland helpen klanten dan ook met analyses en advies om efficiënter om te gaan met energie.

Lees de blog

tgp-inkooptiming

Strategische energie-inkoop voor grootzakelijke energiegebruikers

Veel grootverbruikers onderschatten de waarde van een goede inkoopstrategie voor energie. Met de veranderlijke prijs van energie, de energietransitie en de trends op de energiemarkt, wordt het hebben van een inkoopstrategie met de dag belangrijker.

Lees de blog

tgp-voorkantwhitepaper

SunPower voor energie grootverbruikers

Om grip te houden op de kosten van energie, kijken steeds meer grootverbruikers naar mogelijkheden om zelf energie op te wekken. De meest bekende optie is zonne-energie. Total Gas & Power Nederland zet met TOTAL-bedrijf SunPower fors in op zonne-energie. Het doel is grootverbruikers wereldwijd hun eigen energie op te laten helpen wekken. Wat kan zonne-energie grootzakelijk energieverbruikers betekenen?

Lees de blog

tgp-sunpower

Energieopslag ook mogelijk via Total Gas & Power

Total werkt wereldwijd aan energievernieuwing. Een van de grootste uitdagingen rondom hernieuwbare energie is de onvoorspelbaarheid van de productie van elektriciteit. TOTAL-bedrijf Saft werkt aan bruikbare oplossingen voor grootverbruikers voor het opslaan van energie.

Lees de blog

tgp-saft

De 4 meest interessante alternatieve brandstoffen voor grootverbruikers

Total Gas & Power Nederland investeert de komende jaren fors in de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, samen met Total-bedrijf PitPoint. Voor de meeste van deze oplossingen geldt dat het voor grootverbruikers van energie nu al interessant is om op over te stappen.

Lees de blog

pitpoint-alternatieve-brandstoffen-grootverbruikers

Het waarom van de Nationale Benchmark Smart Energy Management

Total Gas & Power Nederland neemt deze zomer het initiatief tot een benchmark onder grootzakelijke klanten: de Nationale Benchmark Smart Energy Management. Wat was de aanleiding voor het onderzoek en waar gaan de uitkomsten toe leiden? Een gesprek met Richard Dutton, General Manager bij Total Gas & Power Nederland.

Lees de blog

tgp-waarombenchmark

Wereldwijde kennis van energiemanagement tot uw beschikking

Door regelgeving, Europese klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in Parijs en schommelende prijzen voor gas en elektriciteit is er voor bedrijven veel te winnen en te verliezen op het gebied van energie. Goede kennis van energiemanagement wordt steeds belangrijker.

Lees de blog

 

tgp-blog2