Voldoe eenvoudig aan uw informatieplicht met de Energiescan van Total

Voor 1 juli 2019 moest het grootste gedeelte van de bedrijven hebben voldaan aan de informatieplicht. Het blijkt dat nog lang niet alle bedrijven hebben voldaan aan hun verplichting. Zonde, want het niet opvolgen heeft nadelige gevolgen voor uw bedrijf. De Energiescan van Total zorgt ervoor dat u eenvoudig alsnog voldoet aan uw informatieplicht. 

Total Energiescan 1919 x 1079

Als uw bedrijf per kalenderjaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ gas verbruikt, dan geldt de informatieplicht voor u. U moet dan per inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. En welke u nog gaat nemen. Dit rapport dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waarom een informatieplicht?

De informatieplicht is onderdeel van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De overheid wil met dit besluit de energiebesparing versnellen en bedrijven bewuster om laten gaan met energie. Tot nu toe bleek het moeilijk te controleren of bedrijven daadwerkelijk energie bespaarden. Daarom is de bewijslast omgedraaid en moet u eens per vier jaar, per inrichting, melden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De eerste keer moest dit voor 1 juli 2019.   

Besparingsplicht

Naast de informatieplicht, heeft u een Besparingsplicht. Deze verplicht u om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Hierbij kunt u onder andere denken aan tijdschakelaars en energiezuinige verlichting. Wij weten exact welke maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn en helpen u hier graag bij. Daarom hebben wij een Energiescan ontwikkeld die u helpt eenvoudig aan uw informatieplicht te voldoen. Daarnaast weet u na deze scan precies welke maatregelen u moet nemen om te voldoen aan de besparingsplicht. 

Energiescan Total

De deadline van 1 juli 2019 is inmiddels verstreken. Toch hebben nog niet alle bedrijven voldaan aan hun informatieplicht. Geldt dit ook voor uw bedrijf? Vraag dan onze eenvoudig onze Energiescan aan. Wij nemen u het werk uit handen. Zo kunt u zich blijven focussen op ondernemen.

Vraag de Energiescan aan