Van commodity tot businessdriver:

Strategisch concurrentievoordeel met grootzakelijke gas en energie

blog-commodity-businessdriverGas en elektriciteit: bijna ieder bedrijf koopt het in. Grootzakelijke bedrijven meer dan het MKB. Grootverbruikers in de industrie, tuinbouw of horeca meer dan dienstverlenende bedrijven. Maar besteden ze er ook meer aandacht aan? En wat levert dat vervolgens op? Uit het onderzoek ‘Smart Energy Management’ door Total Gas & Power blijkt dat energie verandert van commodity tot businessdriver. Bedrijven die strategisch omgaan met Smart Energy management boeken concurrentievoordeel. Uit de antwoorden van 256 directeuren en facilitair managers leren we hoe.

Grootverbruik leidt tot strategisch belang

Grootzakelijke bedrijven kunnen energie grootverbruikers zijn, maar dat hoeft niet. Ongeveer 20% van de Nederlandse grootzakelijke markt is grootverbruiker van elektriciteit (heeft aansluitingen vanaf 3 x 80 Ampère) en 13% van de grootzakelijke markt is grootverbruiker van gas, met  aansluitingen vanaf G40. De grootste energieverbruikers in Nederland zijn. 

 1. Gezondheids- en welzijnszorg
 2. Industrie & productie
 3. Agri, land- & tuinbouw
 4. Horeca, recreatie, toerisme & cultuur
 5. Retail & groothandel

De grootste verbruikers uit het onderzoek verbruiken meer dan 2 Gigawattuur (GWh) elektriciteit per jaar en/of meer dan 900.000 m3 gas per jaar. Besparen op de inkoopprijs heeft bij dit soort grootverbruikers natuurlijk een direct effect op het bedrijfsresultaat. Voor hen was energie daardoor altijd al een belangrijke businessdriver. Bij grootverbruikers staat het energiedossier dan ook duidelijk hoger op de agenda dan bij andere bedrijven. Maar: juist ook voor andere grootzakelijke bedrijven wordt energie een steeds belangrijkere businessdriver.

Commodity versus businessdriver

Elektriciteit en gas zijn welbeschouwd commodities:

 • Ze worden in bulk geleverd
 • De productkwaliteit is uniform
 • Het gaat om grote hoeveelheden
 • De prijs komt tot stand door (groeiende) vraag en aanbod op de markt
 • Ze worden verhandeld in termijncontracten op de beurs

De inkoop van commodities is voornamelijk prijsgedreven, omdat je er zakelijk gezien geen ander verschil mee kan maken. Maar nu bedrijven op meer dan alleen economisch belang worden afgerekend, worden het energie- en gasdossier een business driver. Business drivers zijn factoren die zakelijke doelstellingen leiden en helpen met het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Het management daarvan is strategischer en vraagt een visie van de directie. Dat is nu het geval bij gas en energie

Hoe energie een businessdriver wordt

Om meerdere redenen wordt het energievraagstuk strategischer. Ten eerste moeten we simpelweg energiezuiniger worden om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Dat vraagt investeringen. Zeker voor het gasdossier geldt, door het Nederlandse gasbesluit en de klimaatmaatregelen, dat het een onderwerp is waar nu over gesproken moet worden:

 • Hoe gaan we ‘van het gas af’?
 • Kunnen we alternatieve bronnen gebruiken?
 • Welke en hoe?

Ten tweede weegt maatschappelijk draagvlak steeds nadrukkelijker bij de interne en externe beoordeling van bedrijven. Duurzaamheidsrapportages tellen inmiddels keihard mee. Steeds meer bedrijven voeren een zogenaamde true price in hun jaarverslag op, waarin ze de impact van hun producten op het milieu berekenen. En op de overspannen arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om het beste personeel te vinden. Omdat mensen zelf steeds bewuster worden, werkt duurzaamheid ook door in wervingskracht. Zo spelen energiekeuzes door in het aantrekken en behouden van talent. Tenslotte wordt energie zelf steeds meer een business, nu decentraal opwekken steeds haalbaarder en lucratiever wordt. Dit levert concurrentievoordeel en soms zelfs nieuwe businessmodellen op. Belangrijke kansen in een wereld waar businessmodellen steeds korter meegaan. Wet & regelgeving, in- en extern draagvlak en nieuwe kosten- en waardestructuren zijn onderwerpen voor de directietafel. Ieder bedrijf heeft op korte termijn strategische keuzes te maken over gas en elektriciteit. Dit vraagt visie, kennis en investeringen.

De directie is aan zet

In 75% van de bedrijven is de algemeen directeur nu al primair belast met energie-beslissingen. De facilitair manager is bij de meeste bedrijven een belangrijke medebeslisser (58%). Met andere woorden: Smart Energy Management is een onderwerp voor de directietafel. Maar hoe kijken directies naar het energievraagstuk? Waar ligt de focus voor de komende 5 jaar? Wat opvalt in het onderzoek is dat directies de focus op slechts één energie-aspect tegelijk leggen: of het verlagen van kosten of zelfproductie van energie. Of het verlagen van het energieverbruik of focus op de energietransitie. Het energiedossier wordt dus in stappen opgedeeld. Maar welke stap is de eerste of de juiste? Dat is afhankelijk van de energievolwassenheid van het bedrijf.

Energievolwassenheid bepaalt ‘the next step’

In het onderzoek over Smart Energy Management zijn vier volwassenheidsniveaus onderkend:

score-belang-grafiek

 • De ongefocuste energievolger: hecht weinig belang aan Smart Energy Management en heeft de organisatie van energie niet op orde.
 • De gefocuste energievolger: begint inzicht in het belang te ontwikkelen, maar weet zich nog niet navenant te organiseren.
 • De gefocuste energiezoeker: hecht voldoende belang aan Smart Energy Management en neemt goede maatregelen.
 • De gefocuste energiemanager: hecht hoog belang aan Smart Energy Management en is goed georganiseerd. Maar ook deze groep kan nog meer concurrentievoordeel behalen door energie als businessdriver aan te sturen.

Voor ieder niveau van energievolwassenheid zijn er andere stappen die leiden tot de inzet van energie als businessdriver. Iedere stap levert meer concurrentievoordeel op.

Ook weten hoe u scoort op energievolwassenheid? Of hoe u de volgende stap zet in de energietransitie? Download ons benchmarkrapport 'Smart Energy Management'.
Downloaden