MENU

Toeslagen en heffingen

In onze leveringstarieven zijn naast het 'kale' gas- en stroomtarief een aantal bijkomende kosten doorbelast. Zo brengt de overheid toeslagen in rekening, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Daarnaast brengt iedere leverancier netbeheer- en netwerkkosten in rekening. Op deze pagina ziet u hoe uw energietarief is opgebouwd.

Regiotoeslag
Uw gastarief bestaat naast het leveringstarief per kubieke meter (m3) uit een toeslag per regio, 
de regiotoeslag. De regiotoeslag is een bedrag dat wordt gerekend voor het transport naar uw regio. Nederland is opgedeeld in verschillende gasregio’s. In de tabel hieronder kunt u uw
regiotoeslag aflezen.

IMG_gasregios.jpg Gasregio's in Nederland

 

Regio Toeslag G1A/G2A Toeslag G2C
1 € 0,0186 € 0,0122
2 € 0,0329 € 0,0234
3 € 0,0228 € 0,0155
4 € 0,0140 € 0,0086
5 € 0,0249 € 0,0171
6 € 0,0271 € 0,0188
7 € 0,0262 € 0,0181
8 € 0,0146 € 0,0090
9 € 0,0231 € 0,0157
10 € 0,0212 € 0,0142

Tarieven zijn per m3.

 

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld voor een bedrijf met een G1A/G2A gasaansluiting, gevestigd in Rotterdam (regio 3).
Het leveringstarief is slechts een voorbeeld, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Leverings-
tarief
Regiotoeslag Overheids-
heffingen
Totaaltarief
€ per m3
(excl. btw)
€ per m3
(excl. btw)
€ per m3
(excl. btw)
€ per m3
(incl. regio-
toeslag, EB,
ODE en btw)
€ 0,2500 € 0,0266 € 0,2683 € 0,6593

 

Afnamecategorieën
Iedere gasaansluiting heeft een afnamecategorie. Deze afnamecategorie wordt bepaald aan de hand van uw verbruik en uw gasmeter.

Voor aansluitingen die kleinere hoeveelheden gas afnemen, zijn de volgende afnamecategorieën:

G1A: Uw standaard jaarverbruik is kleiner dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G6
G2A: Uw standaard jaarverbruik is groter dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G25
G2C: Overige profielaansluiting, uw gasmeter is gelijk aan G40 of groter dan G40

Energiebelasting en opslag duurzame energie (0–170.000 m3) bedragen in 2019 samen € 0,34553. Dit is bij iedere energieleverancier hetzelfde. Dit bedrag komt bovenop de gasprijs per m3.

Alle bovengenoemde bedragen zijn in € per m3 (n 35,17) en exclusief BTW.

Netbeheer en netwerkkosten
De (gereguleerde) netwerkkosten voor bovengenoemde diensten worden door Total Gas & Power namens de betreffende regionale netbeheerder aan u doorbelast. Voor het in stand houden van uw aansluiting en voor het transport in het regionale transportnetwerk gaat u een aansluit- en transportovereenkomst met uw regionale netbeheerder aan. Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd bij de bevestigingsbrief van Total.

Overheids-
heffingen 2019
Verbruik Energie-
belasting
Opslag
Duurzame
Energie
Gas 0 – 170.000 m3 € 0,29313
per m3
€ 0,0524
per m3
Elektriciteit  0 – 10.000 kWh  € 0,09863
per kWh
 € 0,01890
per kWh
  10.000 –
50.000 kWh
€ 0,05337
per kWh
€ 0,02780
per kWh
  50.000 –
10.000.000 kWh
€ 0,01421
per kWh
€ 0,007400
per kWh

 Per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geldt een belastingsvermindering van €257,54 per jaar. Belastingen zijn exclusief BTW.