Modelcontract Total Gas & Power

Het modelcontract is een standaard energiecontract dat bij iedere energieleverancier wordt aangeboden. De tarieven in dit contract zijn variabel, ze worden ieder half jaar gewijzigd (op 1 januari en 1 juli). Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt de modelcontracten van verschillende energieleveranciers dus eenvoudig vergelijken.

Leveringstarieven Modelcontract Groene stroom

Geldig van 01-07-2018 t/m 31-12-2018

Tarieven voor de levering van groene stroom (Enkel)
Afnamecategorie1 Continu Tarief2 Overheidsheffingen3 2018 Totaaltarief
  € per kWh (excl. BTW) € per kWh (excl. BTW) € per kWh (incl. EB, ODE en BTW)
E1A & E2A 0,06400 0,11778 0,21995

 

Tarieven voor levering van groene stroom (Normaal/Dal)
Afname-categorie1 Normaal Tarief5 Dal Tarief5 Overheidsheffingen3 Totaaltarief Normaal Totaaltarief Dal
  € per kWh (excl. BTW) € per kWh (excl. BTW) € per kWh (incl. EB, ODE en BTW)
E1B, E1C & E2B 0,06950  0,05320  0,11778  0,22661  0,20689

 

Vaste leveringskosten per aansluiting
€ per maand  (excl. BTW) € per maand  (incl. BTW)
4,50 5,00
1Afnamecategorie: uw afnamecategorie is bepaald aan de hand van uw verbruik en uw elektriciteitsmeter:
E1: Afnemers met een doorlaatwaarde kleiner of gelijk aan 3x25 Ampère
  • E1A: enkeltarief
  • E1B: dubbeltarief nachtstroom 7-23
  • E1C: dubbeltarief avondstroom 7-21
E2: Afnemers met een doorlaatwaarde boven 3x25 Ampère tot en met 3x80 Ampère
  • E2A: enkeltarief
  • E2B: dubbeltarief

2 Het leveringstarief is gebaseerd op een enkel tarief, waarbij u, ongeacht het moment van de dag, hetzelfde leveringstarief betaalt.

3 Het tarief vermeld onder “Overheidsheffingen 2018” is gebaseerd op de tarieven voor energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) in de eerste schijf (tot 10.000 kWh). Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.total-energie.nl/toeslagen) of de website van de Belastingdienst.

4 Opslag duurzame energie, een opslag op stroom en gas, ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te dekken.

5 Uw verbruik in de daluren (op werkdagen van 23:00/21:00-07:00, in de weekenden en op nationale feestdagen) wordt afgerekend tegen het Dal-tarief. Uw verbruik in de piekuren (op werkdagen van 07:00-21:00/23:00) wordt afgerekend tegen het Normaal-tarief.

Leveringstarieven Modelcontract Gas

Geldig van 01-07-2018 t/m 31-12-2018

Tarieven voor de levering van aardgas
Afnamecategorie1 Leveringstarief2 Overheidsheffingen3 2018 Totaaltarief
  € per m3 (excl. BTW) € per m3 (excl. BTW) € per m3 (incl. EB, ODE en BTW)
G1A & G2A 0,30410 0,28851 0,71706

Vaste leveringskosten per aansluiting
€ per maand  (excl. BTW) € per maand  (incl. BTW)
4,50 5,00

Het genoemde totaaltarief is inclusief de regiotoeslag, energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE) en exclusief de kosten voor uw regionale netbeheerder.

1 Afnamecategorie: uw afnamecategorie is bepaald aan de hand van uw verbruik en uw gasmeter:

  • G1A = Uw standaard jaarverbruik is kleiner dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G6
    G2A = Uw standaard jaarverbruik is groter dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G25
2 Het leveringstarief is inclusief de regiotoeslag. Nederland is opgedeeld in gasregio’s, het totale leveringstarief voor gas bestaat naast het leveringstarief per kubieke meter (m3 (n; 35,17)) ook uit een toeslag per regio. De regiotoeslag is een bedrag dat wordt gerekend voor het transport naar uw regio. 

3 Het tarief vermeld onder “Overheidsheffingen 2018” is gebaseerd op de tarieven voor energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) in de eerste schijf (tot 170.000 m3 (n; 35,17)). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

4 Opslag duurzame energie, een opslag op stroom en gas, ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te dekken.
 
Vraag uw offerte aan