De Miljoenennota 2018: energie nog even op een laag pitje

Het zit er weer op: Prinsjesdag 2017. Koning Willem-Alexander heeft de Troonrede voorgelezen en minister Dijsselbloem presenteerde de nieuwe Miljoenennota aan de Tweede Kamer in het beroemde koffertje. Nu is het tijd om de rijksbegroting onder de loep te nemen: wat zijn de toezeggingen op het gebied van energie? Prinsjesdag gouden koffertje

Het demissionair kabinet heeft in de Miljoenennota nog maar weinig afspraken vastgelegd over de energietransitie. Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt namelijk om een versnelling van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar betrouwbare, betaalbare, veilige en CO2-arme energievoorziening in 2050.

In dialoog met de samenleving over energie

Het ministerie van Economische Zaken stelt dat de "energietransitie alleen kan slagen als de energievoorziening betrouwbaar, veilig en betaalbaar blijft en maatschappelijk urgentie wordt gevoeld om de energievoorziening te veranderen". Daarom wil het ministerie eerst in dialoog gaan met de samenleving, met de hoop dat dit leidt tot meer besef over de omvang van de energietransitie en acceptatie van maatregelen die daarvoor nodig zijn. Extra subsidies voor de innovaties worden later vastgesteld.

Meer uitgaven voor Stimulering Duurzame Energieproductie

In het Energieakkoord voor duurzame energie is afgesproken dat Nederland in 2020 een aandeel van 14% hernieuwbare energieproductie heeft (en in 2023 16%). Daarom wordt er meer geld gestoken in de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie+ (SDE+).

Troonrede

In zijn Troonrede sprak koning Willem-Alexander kort over het klimaatakkoord van Parijs en de toezegging van Nederland om de CO2-uitstoot te reduceren in het Energieakkoord. "Het tegengaan van klimaatverandering is per definitie een internationale opgave, waaraan ieder land moet bijdragen."