Het flexibiliseren van de energie-infrastructuur

flexibiliseren-energie-infrastructuurEnergie wordt steeds meer een bedrijfsmiddel waar bedrijven bewust mee moeten leren omgaan. Hoe volwassen grootzakelijke energieverbruikers daarin zijn, onderzocht Total Gas & Power onlangs in de ‘Nationale Benchmark Smart Energy Management’. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven op veel terreinen kunnen groeien als het om Smart Energy Management gaat. Met name de energie-infrastructuur wordt nog gezien als een vast gegeven, terwijl de toekomst vraagt om een meer agile inrichting van juist die infrastructuur. Wat is een agile energie-infrastructuur en hoe kunnen bedrijven hiermee aan de slag?

De energie infrastructuur is vaak niet toekomstbestendig

De energie-infrastructuur omvat voor grootzakelijke energieverbruikers het geheel aan netten en installaties voor transport en distributie van elektriciteit en gas, evenals installaties voor energieopwekking, energiegebruik en energieopslag. Bij veel grootzakelijke bedrijven zijn ook warmtebronnen onderdeel van de energie-infrastructuur, evenals de infrastructuur voor mobiliteit (fossiele brandstof & elektrisch rijden). De totale energie-infrastructuur omvat een geheel aan essentiële bedrijfsmiddelen.

Voor bijna alle bedrijven geldt dat de huidige energie-infrastructuur onvoldoende is toegesneden op toekomstige ontwikkelingen en verduurzaming. Hiervoor moet de huidige infrastructuur flexibeler, betrouwbaarder en kwalitatief beter worden, geoptimaliseerd naar kosten en prestaties.

De agile infrastructuur

Hoe agile een infrastructuur is, valt af te leiden uit een aantal aspecten, zoals:

  • De mate van flexibiliteit om de energiesystemen en -processen aan te passen aan veranderingen in verbruik;
  • Hoe energiebewust gebouwen, kantoren en bedrijfsmiddelen zijn ingericht;
  • De mate waarin achterhaalde bedrijfsmiddelen en IT-systemen een belemmering zijn voor aanpassing of besparing van het energieverbruik;
  • Binnen welke termijn het businessmodel aangepast kan worden aan onvoorspelbare wijzigingen op de energiemarkt, wetgeving, etc.;
  • De flexibiliteit om de energiesystemen en -processen aan te passen aan veranderingen in verbruik over flexibele contracten, de juiste dataset, het in kaart hebben van alternatieven en een netwerk van leveranciers die mee kunnen schakelen in een overstap naar andere energiebronnen.

Veel bedrijven blijken hierin nog niet zo ver. In het benchmarkrapport werd van de 5 aspecten van Smart Energy Management het minste belang gehecht aan het onderwerp ‘agile infrastructuur’. Deelnemers lijken simpelweg de mogelijkheden voor flexibilisering nog niet te zien. Een deelnemer formuleerde het als volgt:

‘Agility is lastig in ons productieproces. De kwaliteit van ons product hangt sterk af van de stabiliteit van het productieproces. Daar kunnen we niet makkelijk verandering in brengen.’

Hoe wordt een infrastructuur meer agile?

Als het gaat om de fysieke infrastructuur kan met de toepassing van sensoren steeds meer flexibiliteit worden ingebouwd. Door digitale conditiemetingen, patroonherkenning en voorspelling en analyse kan het energieverbruik worden gereduceerd en de omzet geoptimaliseerd. Ook kan die data-analyse gebruikt worden om (potentiële) problemen in de energie-infrastructuur op te lossen. Daarnaast gaat een agile infrastructuur over de slimme verbinding van alle componenten in die infrastructuur om de flexibiliteit te verhogen. Denk aan een combinatie van zelfopwekking en opslag. Of het clusteren van warmte- en koude systemen, waardoor efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare energie. Toch heeft een agile energie-infrastructuur niet alleen met de hardware te maken. Het gaat ook over flexibele contracten, de juiste dataset, het in kaart hebben van alternatieven en een netwerk van leveranciers die mee kunnen schakelen in een overstap naar andere energiebronnen.

Hulp bij de energietransitie

De flexibilisering van de energie-infrastructuur is niet iets wat bedrijven alleen hoeven te doen. Voor de investeringen kan het mogelijk zijn subsidies aan te vragen. Op de website van de topsector energie staat een overzicht van openstaande calls en subsidietrajecten. Qua strategie kunnen energieleveranciers helpen. De adviseurs van Total Gas & Power delen graag de wereldwijd verzamelde kennis evenals cases van bedrijven die concrete stappen hebben gezet. De toekomst van energie is het dagelijkse werk van energieleveranciers. Wilt u verder praten over de stappen richting een agile infrastructuur? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Ook weten hoe u scoort op energievolwassenheid? Of hoe u de volgende stap zet in de energietransitie? Download ons benchmarkrapport 'Smart Energy Management'.
Downloaden