Pexels Pixabay 159397

SunPower voor energie grootverbruikers

Om grip te houden op de kosten van energie, kijken steeds meer grootverbruikers naar mogelijkheden om zelf energie op te wekken. De meest bekende optie is zonne-energie. Total Gas & power zet met Total-bedrijf SunPower fors in op zonne-energie. Het doel is grootverbruikers wereldwijd hun eigen energie op te laten helpen wekken. Wat kan zonne-energie grootzakelijk energieverbruikers betekenen?

#1 Een lagere energierekening

De kosten om zonne-energie op te wekken daalt exponentieel. Daarmee wordt het interessanter om zonne-energie op te nemen in de grootzakelijke energiehuishouding. Zeker als er grote (dak)oppervlakten zijn om panelen op te installeren. Zonnekracht kan voorzien in energie voor installaties, het wagenpark of de kantoren. Vaak is het niet realistisch om de totale energiebehoefte zelf op te wekken, maar afhankelijk van de specifieke situatie en behoefte kunnen er grote voordelen te behalen zijn. SunPower berekent hoe klanten het hoogste rendement uit zonnecellen kunnen behalen, door naar de totaaloplossing voor de energiebenodigdheden te kijken.

#2 Wereldrecord rendement zonnecellen

Om zoveel mogelijk uit zonnepanelen te halen, is het belangrijk dat de zonnecellen een hoog rendement hebben. SunPower bezit op dit moment het wereldrecord voor het silicium zonnepaneel met het hoogste rendement (24,1%). Dat betekent dat 24,1% van iedere zonnestraal die op het paneel valt wordt omgezet tot stroom. SunPower haalt hiermee significant meer uit zonnepanelen dan andere merken.

#3 Slim investeren en subsidiegebruik

Om er zeker van te zijn dat de initiële investering met gemak wordt terugverdiend, geeft SunPower 25 jaar energie- en productgarantie. Door de juiste subsidies en investeringsregelingen te gebruiken, zoals Zon SDE+ en de EIA, worden de eigen investeringen minimaal; in sommige gevallen hoeft u zelfs geen eigen investering te doen. Met de energie-investeringsaftrek wordt een groot deel van de investering in zonnepanelen afgetrokken van de winst. De adviseurs van SunPower leveren de exacte berekeningen en het juiste advies.

#4 Eigen opslag en energieverkoop

De zon schijnt natuurlijk niet elke dag. En ‘s nachts is er ook gewoon stroom nodig. Zonne-energie kan worden opgeslagen in accu’s. Zo gaat de energie niet verloren en is er een back-up voor als de zon niet schijnt. De opgewekte overtollige energie kan weer worden verkocht aan Total Gas & Power of andere energiemaatschappijen. Zo wordt de investering in zonnepanelen een extra inkomstenbron.

#5 20 x duurzamer

De roep om meer duurzaamheid groeit elke dag. Klimaatdoelstellingen en nieuwe maatregelen verhogen de druk op overheden en bedrijven om klimaatverandering serieus te nemen. Zonne-energie is een van de groenste alternatieven voor energie. Over de volle levensduur gemeten (van productie tot recycling), stoot een gemiddeld zonnepaneel per opgewekte kilowattuur (kWh) ±40 gram CO2 uit. Voor elektriciteit uit steenkool is de uitstoot per kWh ongeveer 20 keer hoger. Dus iedere kWh die door een zonnepaneel wordt opgewekt, is al 20 keer beter voor het milieu dan traditionele, grijze stroom. Het opwekken van zonne-energie is 100% veilig en het gebruikte materiaal is bijna helemaal afbreekbaar.

#6 Grootzakelijk specialisme

SunPower specialiseert zich al sinds 1985 in zonnetechnologie. In al die jaren heeft SunPower tal van grootzakelijke zonneprojecten voorzien van het juiste materiaal. Total Gas & Power en Sunpower willen dan ook koploper zijn op het gebied van duurzame totaaloplossingen voor grootzakelijke energie, met geïntegreerde benaderingen van systemen, opslag en software.

Grootverbruikers met zonkracht van SunPower:

Google Harley-Davidson Roche
AT&T Johnson & Johnson Shiseido
Campbell Soup Macy's Tiffany & Co.
FedEx Merck & Co. Toyota
Gap Inc. Microsoft Silicon Verizon
Whole Foods Hewlett-Packard Walmart

Nu profiteren van zonkracht

Benieuwd naar de technologie van SunPower? Kijk dan op de website van Sunpower of neem contact op met een van onze adviseurs.