Energierapport oktober 2017

We geven u een update over de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt. Wat gebeurde er in oktober?

Gas

Aan het einde van de maand was de totale Nederlandse gasproductie 13 procent lager dan vorig jaar. Dit kwam onder andere door de milde temperaturen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor was de vraag naar gas lager dan verwacht. Daarnaast is er in Groningen minder gas gewonnen, door bezorgdheid rondom aardbevingen.

Elektriciteit

De nieuwe Nederlandse coalitie kondigde half oktober aan vanaf 2020 een minimum CO2-prijs van 18 euro in te voeren. Deze prijs zal de komende jaren blijven toenemen, waardoor de productiekosten van stroom zullen gaan stijgen. Ook is er aangekondigd om nieuwe woningen niet meer aan te sluiten op het gasnetwerk, kolencentrales te sluiten voor 2030 en de CO2-uitstoot te halveren voor 2030. Dit nieuws zorgde ervoor dat de cal 20 product in Nederland in een paar dagen ruim 3 euro steeg. De rest van de maand heeft de Nederlandse energiemarkt de aangrenzende energiemarkten gevolgd. De energieprijzen in Duitsland en Frankrijk stegen door de aanhoudende bezorgdheid rondom de Franse nucleaire productie en de uitval van drie Franse kerncentrales.

Olie

Saudi-Arabië reageerde positief op het voorstel van OPEC om de productiebeperking van olie te verlengen. Hierdoor bleef de prijs van olie zoals verwacht stijgen. De prijs bereikte opnieuw een hoogtepunt: voor het eerst sinds juni 2015 piekte de olieprijs met 61,37 dollar per vat.

Vooruitzichten

OPEC heeft onlangs aangekondigd dat zij verwacht dat de productie van schaliegas sneller toeneemt dan voorspeld. Het kartel verwacht dat de schaliegasproductie in Noord-Amerika 56 procent hoger zal zijn dan afgelopen jaar. Als de productie van schaliegas blijft stijgen, kan dit tot gevolg hebben dat de prijs van olie minder hard stijgt.