Energierapport december 2017

We geven u een update over de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt. In december waren er twee grote gebeurtenissen die van invloed waren op de energiemarkt.

Forties Pipeline System gesloten

Zo werd op 11 december de Forties Pipeline System gesloten, vanwege een scheur in de pijplijn. De pijplijn transporteerde 40 procent van de totale olie- en gasproductie door de Noordzee is hierdoor één van de belangrijkste oliepijpleidingen ter wereld. De sluiting zorgde voor een forse stijging van de olieprijs (op 12 januari ruim €22/MWh). Ook de Nederlandse energieprijzen stegen in het begin van december door deze gebeurtenis. Op 30 december was de Forties Pipeline System weer volledig in gebruik.

Gasexplosie Baumgarten

Op 12 december vond er een gasexplosie plaats in Baumgarten, Oostenrijk. Aardgas wordt door verschillende pijplijnen door Slowakije en Duitsland naar Baumgarten vervoerd. Daarna wordt het naar heel Europa verspreid via het transmissienetwerk van Oostenrijk. De explosie had tot gevolg dat de elektriciteitsprijzen in heel Europa recordhoogtes bereikten.

Milde weersomstandigheden eind december 

Vanaf 19 december daalden de olie- en energieprijzen, mede door mildere weersomstandigheden in de meerderheid van Europa.