MENU

Privacy- en cookiebeleid van Total Gas & Power Nederland

Bescherming van persoonlijke gegevens

Door naar onze website te surfen of hem te gebruiken, erkent u zonder beperking of voorbehoud de overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens en onze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.  Houd er rekening mee dat andere algemene voorwaarden over de bescherming van persoonsgegevens gelden op andere websites van de Total-groep. Wij raden u aan om ze aandachtig te lezen.

De melding is erop gericht u informatie te verstrekken over uw rechten en vrijheden die u kunt laten gelden ten opzichte van de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens. De overeenkomst beschrijft ook de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. TOTAL behoudt zich het recht voor om onderhavige overeenkomst te wijzigen om te voldoen aan de geldende wetgeving die de privacy beschermt.

TOTAL is de “verantwoordelijke van de hantering” van de persoonlijke gegevens met betrekking tot het beheer van de website. Deze behandeling gebeurt conform het toepasselijk recht.

1. Doel van de hantering en soorten verzamelde gegevens

Tijdens uw bezoek aan de website zult u ons een aantal persoonlijke gegevens verstrekken zoals uw naam en voornaam om van de aangeboden diensten te genieten.

Wij kunnen specifieke gegevens van uw persoonlijke gegevens verzamelen voor externe communicatie. Bijvoorbeeld om te antwoorden op uw informatieaanvragen en om uw verwachtingen beter te leren kennen. Op onze online formulieren zijn de verplichte velden aangeduid met een asterisk. Wanneer u niet antwoordt op de verplichte vragen, zijn wij niet in staat om u de gevraagde dienst(en) te leveren.

Uw persoonlijke gegevens worden later niet behandeld op een manier die niet strookt met de doeleinden die hierboven of onderaan de invulformulieren beschreven staan. Ze worden enkel bewaard zolang als nodig voor deze doeleinden.

2. Opslag van de gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan bepaalde departementen van de verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens of maatschappijen van de Total-groep en bepaalde partners, onafhankelijke distributeurs of onderaannemers voor analyses en enquêtes.

Als u een reactie plaatst om online gepost te worden, kunnen we bepaalde van uw persoonlijke gegevens publiceren op de website. Rekening houdend met de kenmerken van het internetnetwerk zoals het vrij opvangen van de verspreide informatie en de moeilijkheid of onmogelijkheid om het mogelijke gebruik door derden te controleren, delen wij u mee dat u zich kunt verzetten tegen deze verspreiding door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in artikel 5 hieronder.

De verantwoordelijke voor de behandeling stuurt de persoonlijke gegevens door met respect voor de geldende wetten.

3. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens neemt gepaste maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. In het bijzonder om te vermijden dat ze vervormd of beschadigd worden, of dat niet toegelaten derden er toegang toe krijgen.

4. Beheer van cookies

Cookies kunnen enkel op uw computer geïnstalleerd worden binnen de specifieke voorwaarden vermeld op de eerste pagina van de website en onderaan de pagina via de tab “Cookies & Statistieken”.

Een cookie is een bestand waarmee informatie opgeslagen wordt over uw surfgedrag op onze website (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's...). Een cookie zorgt er ook voor dat u de website gemakkelijker kunt bezoeken. In de tab “Cookies & Statistieken” leggen we uit welke cookies we gebruiken en hoe u ze kunt controleren.  U kunt op elk moment de “cookies” verwijderen die op uw computer staan, u verzetten tegen het opslaan van nieuwe "cookies" en een melding ontvangen vóór de installatie van een nieuwe cookie. Hiervoor configureert u uw browser via de instructies vermeld in de tab.
Via het waarschuwingsbericht op de homepagina en de tab “Cookies & Statistieken” kunt u aangeven of u instemt met ons cookiebeleid. 

Gelieve op te merken dat indien u een “cookie” verwijdert of indien u zich verzet tegen de installatie van “cookies" op uw computer, u mogelijk sommige functies van de site niet kunt gebruiken en/of niet kunt genieten van bepaalde van onze diensten.

5. Uw rechten

U beschikt over het recht op toegang, bevraging, wijziging, rechtzetting, verwijdering en verzet om wettige redenen voor de behandeling en de verspreiding van uw persoonlijke gegevens. Binnen de voorwaarden van de geldende wetgeving beschikt u ook over een voorafgaandelijk recht op verzet of instemming met betrekking tot commerciële prospectie. U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens mee te delen.  De verantwoordelijke voor de behandeling behoudt zich echter het recht voor om elke vraag die als onrechtmatig beschouwd zou worden te weigeren. Richt uw vraag via het contactformulier of via brief naar het onderstaande adres:

Total Gas & Power Nederland - Marketing afdeling
Postbus 91403
2509 EA  Den Haag