Ambitieuze energieplannen in het nieuwe regeerakkoord

Het duurde in totaal 208 dagen, maar dinsdag presenteerden de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Een belangrijk speerpunt voor kabinet-Rutte III wordt duurzame energie; een heel hoofdstuk is eraan gewijd in het 68 pagina's tellende akoord. Welke maatregelen gaat het nieuwe kabinet nemen op gebied van energie in hun regeerperiode?windmills-391691_1920

Klimaatakkoord van Nederland

Rutte, Buma, Pechtold en Segers hebben ambitieuze doelen op energiegebied: er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Met dit akoord pogen zij de CO2-uitstoot te verlagen met 49% in 2030, ten opzichte van 1990. Dit is in lijn met de doelen van het internationale klimaatakkoord van Parijs.

Maatregelen

Er staan verschillende maatregelen voor de korte en lange termijn in het akkoord. De belangrijkste hebben we op een rijtje gezet:

  • Er komt een aparte klimaatminister.
  • Een CO2-belasting voor elektriciteitsbedrijven. Zo 'ontstaan prikkels voor energiebesparing en emissiereductie.'
  • Er komen meer plekken vrij om windmolens op zee te bouwen.
  • De subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen wordt verlengd.
  • Nieuwe huizen en andere gebouwen zullen niet meer door gas verwarmd worden. In nieuwbouwwijken zal niet standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht.
  • Er komt een kilometerheffing voor vervuilende vrachtwagens.
  • Er worden maatregelen genomen om de behoefte aan Groningengas te verminderen. Het kabinet gaat met de afnemers kijken of zij kunnen overstappen op duurzame energiebronnen of desnoods ge├»mporteerd gas.

Budget

Er gaat 300 miljoen euro naar duurzaamheidsmaatregelen om het doel van 49% CO2-vermindering te gaan halen in 2030. Dat is bovenop de 3,2 miljard euro die naar de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) gaat.